Kattens bästa vän heter klösbräda

Katter lever lättjefulla, bekymmerslösa liv – åtminstone är det vad man tror. Det är sällan man ser dem lägga två strån i kors eller göra något vettigt av sin tid. Den största delen av dygnet har katter bara en programpunkt på agendan: sömn. Andra sysselsättningar inbegriper ofta utelek (gäller endast utekatten) men vad de gör då är till stor del okänt. Kvalificerade gissningar och noggranna studier tyder på att katter ägnar utetiden åt sådant som jakt, gräsätande och socialt umgänge, men ingenting är fastslaget. Ett problem med katters tidrapportering är deras avsaknad av språk, men också att de är nattdjur. När ägare och andra kattobserveratörer vill kartlägga katters beteende biter de ofta i gräs, eftersom nattetid är den tidpunkt då människor sover. Detta är en bidragande faktor till det stora mörketalet inom kattmätningar.

Katter är inga sociala varelser. De ses ofta ha frostiga relationer till både varandra och andra djur. I enstaka fall har dock motsatsen iakttagits, vilket talar för att katter är pragmatiker av stora mått. Laissez-faire-attityden kan mycket väl vara vanligt förekommande. För att skapa mer liv och rörelse, och kanhända en meningsfull sysselsättning, är det därför vanligt att skaffa klösträd till katten. I brist på nära relationer är det bra att ha en hobby, och många katter ägnar sig regelbundet åt att klösa klorna mot sådant som väggar, soffor och annat lösöre. Ett klösträd låter katten utöva sin aktivitet utan att skada sin närmiljö. Många kattägare anser att ett klösträd även pryder hemmet, eftersom det talar om att en katt bor där.  Om katten endast motvilligt ägnar sig åt klösträdet måste den lära sig att hantera det rätt. Detta sker vanligtvis genom muntliga instruktioner eller handfasta åtgärder. Den hugade kan även gnida in trädet med kattmynta och få goda resultat.

Finns det fler sätt att roa katter?

En stor kartong är något många katter uppskattar.